Sir Ddinbych yn arddangos ei chynnyrch bwyd blasus mewn digwyddiad busnes

Mae cynhyrchwyr bwyd yn cael eu hannog i arddangos eu danteithion mewn digwyddiad arbennig.

Fel rhan o Fis Mawrth Menter Cyngor Sir Ddinbych, gwahoddir cynhyrchwyr bwyd o bob cwr o’r sir i ddigwyddiad Blas Lleol 2018: Cyfarfod y Cynhyrchwyr.

Mae’r digwyddiad wedi’i drefnu gan Glwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy a grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd, ar y cyd â’r Cyngor ac fe’i gynhelir ar 13 Mawrth ym Mhafiliwn Llangollen. Fe fydd yn cynnig cyfle i gynhyrchwyr arddangos eu cynnyrch i brynwyr bwyd o bob cwr o’r rhanbarth a thu hwnt.

march for business logo large

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Fe fydd y digwyddiad hwn yn cynnig cyfle gwych i gynhyrchwyr bwyd arddangos eu hunain i brynwyr bwyd o’r rhanbarth a thu hwnt.

“Mae gennym gynhyrchwyr bwyd gwych yn Sir Ddinbych ac rydym am eu helpu i hyrwyddo eu hunain ac ehangu eu busnesau.

“Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Chlwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy a Bwyd a Diod Bryniau Clwyd ar y digwyddiad hwn i gefnogi’r gwaith gwych mae’r ddau grŵp yn ei wneud i hyrwyddo eu haelodau.”

Bydd gwesteion VIP, arddangoswyr i gynnig cefnogaeth fusnes ac arddangosiadau coginio yn y digwyddiad.

Mae Blas Lleol 2018: Cyfarfod y Cynhyrchwyr yn rhan o Fis Mawrth Menter, sef mis busnes blynyddol Cyngor Sir Ddinbych gyda 23 o ddigwyddiadau gwahanol sy’n cynnig bron i 100 awr o gynnwys mewn lleoliadau ar draws y sir.

Mae’n rhan o Flaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor i ddiogelu’r amgylchedd a chryfhau economi’r sir.

Mae nifer o gynhyrchwyr bwyd eisoes wedi cofrestru i fynychu a gall prynwyr bwyd a defnyddwyr fel caffis, siopau, tafarndai, llety gwely a brecwast a bwytai gofrestru i fynychu hefyd.

Gall cynhyrchwyr bwyd sydd am gymryd rhan gysylltu â Chlwb Bwyd Da Dyffryn Dyfrdwy drwy GoodGrubClub@gmail.com a gall prynwyr bwyd gofrestru drwy www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8ain Chwefror 2018