Cyfathrebiadau Corfforaethol

Mae tîm Cyfathrebu Corfforaethol Sir Ddinbych yn ymdrin â holl gyfathreniadau mewnol ac allanol ar ran y Cyngor. Mae'n gyfrifol am sicrhau bod y cyfryngau yn gwybod am y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf yn Sir Ddinbych, yn ogystal â bod y man cyswllt cyntaf i ohebwyr a newyddiadurwyr, yn ogystal a chriwiau camera.

Hefyd, mae'r adran yn gyfrifol am gynhyrchu Llais y Sir, y papur newydd cymunedol.

Darllenwch y rhifyn diweddaraf o Lais y Sir yma.  I dderbyn pob rhifyn drwy e-bost, cofrestrwch yma.

Y tîm:

Gareth Watson, Rheolwr Cyfathrebiadau Corfforaethol - 01824 706222