Eira yn Sir Ddinbych - Diweddariad Ffyrdd ar gau - hanner dydd 3/3/2018

Mae’r rhan fwyaf o ffyrdd A a B ar agor ac mae modd teithio gyda gofal.

Ffyrdd ar gau am 11.00 y bore:

  • A5104 Corwen i Langollen.
  • A542 Bwlch yr Oernant Llangollen.
  • B5429 Cwm i Landyrnog. Mae na broblemau pellach ar weddill y ffordd hon hyd at y gyffordd gyda’r A494 Rhuthun.
  • B4501Prion/Saron (dim newid o ddoe).

 Rydym wedi galw contractwyr ac offer tyrchu mawr i mewn mewn ymgais i glirio’r A5104 a’r B5429 (sydd wedi eu heffeithio gan luwchfeydd) gan na fedr yr erydr-amaeth fynd trwodd.

Mae ein timau ni ein hunain hefyd wedi bod yn graeanu gyda llaw yng nghanol y rhan fwyaf o drefi’r sir.

Wedi ei bostio ar Dydd Sadwrn 3ydd Mawrth 2018