Agoriad Swyddogol canolfan fusnes a gefnogir gan Gyngor Sir Ddinbych

Mae canolfan fusnes ar safle cyn adeilad llys yn y Rhyl wedi cael ei agor yn swyddogol.

Mae Hannah James wedi trawsnewid yr hen Lys Sirol ar Clwyd Street, a gaeodd yn 2016, yn ganolfan fusnes gydag ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau.

Cafodd gefnogaeth ar ffurf grant gan Gyngor Sir Ddinbych i brynu offer i’w helpu i baratoi’r adeilad, dan ei enw newydd, Clwyd Chambers, a chafodd gefnogaeth hefyd gan Busnes Cymru.

Yn ystod yr agoriad, cafodd dros 50 o westeion eu harwain o amgylch y ganolfan newydd, sy’n cynnwys 13 o unedau hyblyg ar gyfer busnesau bach.

Meddai Hannah, sy’n Syrfëwr Adeiladau Siartredig: “Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn cymryd diddordeb a chael cyfle i ddangos iddynt beth sydd gan Clwyd Chambers a’r Rhyl i’w gynnig. Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth draw i wneud y diwrnod yn un mor anhygoel.

Mayor and Hannah

“Mae busnesau eisoes wedi cofrestru i gymryd rhai o'r unedau ac rydym wedi cymryd archebion ar gyfer yr ystafelloedd cyfarfod a digwyddiadau."

Dewisodd Hannah, cyn fyfyrwraig Ysgol Uwchradd Y Rhyl, ei thref enedigol gan ei bod yn edmygu faint o fuddsoddiad cyhoeddus sydd yna yn y Rhyl, a dywedodd ei bod yn frwd ynglŷn â chefnogi’r dref trwy dyfu a datblygu busnesau.

Mae hefyd yn darparu canolfan hyfforddiant er mwyn galluogi busnesau bach i gydweithio ar y safle.

Yn ogystal â’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Gyngor Sir Ddinbych ar barc dŵr newydd y dref, adnewyddu Theatr y Pafiliwn ac agor 1891, bydd gwesty Premier Inn yn agor fis Chwefror a dechreuwyd y gwaith ar godi Travelodge 73 ystafell wely a bwyty teuluol y mis diwethaf.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 1af Chwefror 2018