Dymchwel adeilad gwag a pharhau â'r gwaith datblygu yn y Rhyl

Mae’r gwaith i ddymchwel adeilad gwag ym Mhentref y Plant, y Rhyl, wedi cychwyn.

Mae hen adeilad Captain Noah yn cael ei ddymchwel i wella’r golygfeydd o’r môr ac i wneud lle ar gyfer maes y dref.

Disgwylir y bydd y gwaith, sy’n cael ei wneud dan orchymyn dymchwel a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Ddinbych, yn para tan ddiwedd mis Chwefror.

Mae’r cyllid ar gyfer y gwaith dymchwel wedi ei ddarparu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ardal o amgylch yr adeilad yn ffurfio rhan o elfen maes y dref datblygiad glan y môr y Rhyl.

Bydd y maes hwn yn cynnwys nifer o unedau bwytai o amgylch y Tŵr Awyr a sinema’r Vue.

Bydd yn cyd-fynd â datblygiad y parc dŵr (a fydd yn agor yn 2019), bwyty 1891 a Theatr y Pafiliwn.

Dywedodd y Cyng. Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Bydd dymchwel yr adeilad yn gwella’r golygfeydd y cewch chi o Bentref y Plant ac yn caniatáu i ni fwrw ymlaen â chreu maes y dref.

“Mae trigolion eisoes yn gallu gweld y newidiadau sydd ar y gweill, gan gynnwys y gwaith i oleuo’r Tŵr Awyr, datblygiad y parc dŵr, bwyty 1891 a’r gwaith i ailwampio Theatr y Pafiliwn.

“Mae’n braf gweld bod rhai o’r prif ddatblygiadau yn dechrau siapio ac rydym ni'n gobeithio y bydd hyn yn sbarduno buddsoddiadau pellach yn y dref."

Yn ogystal â’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Gyngor Sir Ddinbych, bydd gwesty Premier Inn yn agor fis Chwefror a bydd Travelodge 73 ystafell wely a bwyty teuluol, a ddechreuwyd fis diwethaf, yn barod erbyn mis Rhagfyr.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12ain Ionawr 2018