Eira yn Sir Ddinbych - Diweddariad - 6.30pm 4/3/2018

Ffyrdd: Mae Bwlch yr Oernant yn parhau ar gau, ond mae disgwyl i’r ffordd ail-agor ddydd Llun.  Hefyd, o ganlyniad i ddifrod sylweddol i ffensys diogelwch ar Allt Gwaenysgor,  Prestatyn, bydd y ffordd ar gau ar sail diogelwch. Bydd y Cyngor yn darparu diweddariad cyn gynted ag y bo modd.

Mae rhai ffyrdd llai yng nghefn gwlad yn parhau ar gau ac mae’r Cyngor yn gofyn i fodurwyr gymeryd gofal mawr wrth deithio ar y ffyrdd dros y dyddiau nesaf. Y perygl nesaf fydd eira sydd wedi ei glirio i ochr y ffordd yn dadmer ac yn disgyn i mewn i’r ffordd, hefyd rhew. 

Gwastraff: Bydd gwastraff na gasglwyd yn hwyr yr wythnos diwethaf yn cael ei gasglu dros y dyddiau nesaf.  Bydd casgliadau dydd Llun yn digwydd fel arfer.

Cludiant Ysgol: Ar hyn o bryd mae disgwyl i’r cludiant weithredu fore Llun, yn ddibynnol ar asesiad diogelwch gan gontractwyr.

Byddwn yn diweddaru’r sefyllfa  ar y cyfryngau cymdeithasol a’r wefan os yw’r sefyllfa yn newid.

Wedi ei bostio ar Dydd Sul 4ain Mawrth 2018