Y diweddariad ar gasgliadau biniau

Dyma'r diweddaraf sydd gennym ar ddal i fyny gyda casglu biniau o wythnos diwethaf:

Y DE (yn ymwneud â chasgliadau a gollwyd ddydd Gwener yn ardal Corwen)

Yn anffodus, ni chafwyd unrhyw gasgliad ddoe (dydd Llun) oherwydd salwch staff. Mae cerbyd 22 tunnell wedi'i drefnu i fynd  i wneud 3 rownd bin glas heddiw, dydd Mercher a dydd Iau (yn ardaloedd Corwen, Llandrillo, Cynwyd, Bryneglwys, Glyndyfrdwy, Betws Gwerfil Goch a Gwyddelwern).

Yn yr un modd, bydd lori 3.5 tunnell yn mynd i’r ardaloedd mwya gwledig/cyfyngedig dros yr un tri diwrnod. Yn anffodus, nid oes gennym yr adnoddau i geisio dal i fyny â chasgliadau bwyd, ond byddwn yn rhoi'r cerbyd bwyd sbâr allan ddydd Gwener a fydd yn rhoi’r gallu i ni gasglu y biniau bwyd hynny na chawsant eu casglu o'r blaen.

Rydym yn awgrymu eich bod yn gadael eich ailgylchu/sbwriel allan a byddwn yn gwneud ein gorau i gasglu. Cadwch eich biniau gwastraff bwyd tan ddydd Gwener.

GOGLEDD (yn ymwneud yn bennaf â chasgliadau a gollwyd ddydd Gwener mewn ardaloedd gwledig)

Rydym yn dal i geisio cyrraedd rhai llefydd heddiw (dydd Mawrth) ond mae dal eira mewn rhai ardaloedd sy'n atal mynediad. Rydym yn credu ein bod ni wedi casglu bron pob un o'r casgliadau nad oedden yn gallu cyrraedd ddoe (dydd Llun).

Erbyn diwedd heddiw disgwyliwn i ni ddal i fyny cyn belled ag y bo'n ymarferol.

Ein cyngor i drigolion y gogledd yw, os na wnaethom gasglu erbyn 3pm heddiw (dydd Mawrth), yna ewch â'ch ailgylchu/gwastraff i fewn ac yna ei osod allan eto ddydd Gwener.

Diolchwn ichi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6ain Mawrth 2018