Arweinydd yn apwyntio Cabinet

Mae Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE wedi dewis ei Cabinet.

 

Yr aelodau fydd:

Cynghorydd Hugh Evans, Economi, Cynllunio a Rheoleiddio;

Cynghorydd Bobby Feeley, Lles ac Annibyniaeth

Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, Plant a Phobl Ifanc

Cynghorydd Richard Mainon, Gwasanaethau Cwsmer, Ymgysylltiad â’r Cyhoedd a Digidol

Cynghorydd Tony Thomas, Tai, Gwasanaeth Amgylcheddol a Pharth y Cyhoedd

Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol.

 

Mae’r ddau bortffolio sy’n weddill: Safonau Corfforaethol, a Phriffyrdd a Theithio Cynaliadwy wedi cael eu cynnig i’r Grŵp Plaid Cymru, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gan eu Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol. 

Yn y cyfamser, yn nhermau’r ddau bortffolio, bydd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yn arwain ar Safonau Corfforaethol dros dro a’r Cynghorydd Hugh Evans yn gyfrifol am Briffyrdd dros dro. 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6ain Mehefin 2017