Digwyddiad gwybodaeth galw heibio ar gyfer prosiect OPUS

Mae cynllun sy’n helpu pobl ddi-waith yn Sir Ddinbych i wella eu sgiliau’n barod am waith yn agor ei ddrysau i’r cyhoedd.

Mae diwrnod gwybodaeth wedi’i drefnu gan y prosiect OPUS a bydd yn digwydd yng Nghanolfan Eirianfa yn Ninbych ddydd Mercher, 5 Gorffennaf rhwng 9.30am a 1.30pm. Bydd y diwrnod gwybodaeth yn canolbwyntio ar roi gwybodaeth a chymorth o amgylch cyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.

Sefydlwyd y tîm Opus yn Sir Ddinbych ddechrau 2017 i gefnogi pobl i ddod o hyd i waith, gwirfoddoli a hyfforddiant. I fod yn gymwys, rhaid i bobl fod dros 25, sydd wedi bod yn ddi-waith am 12 mis neu fwy, nad ydynt wrthi'n ceisio chwilio am waith ac nid mewn addysg neu hyfforddiant. Gall y tîm helpu gyda chyfleoedd hyfforddi, gwirfoddoli, cefnogaeth 1-2-1, magu hyder a hunanhyder, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweld a chwilio am swydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r sesiwn galw heibio (nid oes angen gwneud apwyntiad), neu cysylltwch â'r tîm OPUS ar 01824 712838, e-bost: OPUS@sirddinbych.gov.uk os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ond eisiau gwybodaeth

Mae’r rhaglen Opus yn cael ei hariannu'n rhannol gan Swyddfa Ariannu Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23ydd Mehefin 2017