Digwyddiad yn Ysgol Uwchradd y Rhyl

Yn dilyn digwyddiad yn Ysgol Uwchradd y Rhyl y prynhawn yma, penderfynwyd cau'r ysgol tra bo'r heddlu yn gwneud ymholiadau i fygythiad a wnaed tuag at ddisgybl gan berson ifanc arall nad ydynt yn gysylltiedig â'r ysgol. Aseswyd y sefyllfa gan yr Heddlu ac ailagorwyd yr ysgol yn fuan wedyn.

Mae'r digwyddiad bellach drosodd ac nid oedd unrhyw ddisgyblion neu staff mewn perygl. Hoffem ddiolch i'r rhieni a'r disgyblion am eu cydweithrediad wrth sicrhau diogelwch pawb yn ystod y cyfnod hwn.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9ain Mehefin 2017