Dathlu llwyddiant Eisteddfod yr Urdd

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dymuno llongyfarch  plant a phobl ifanc o’r sir a gystadlodd yn Eisteddfod yr Urdd yr wythnos diwethaf.

Roedd cannoedd o bobl ifanc wedi cystadlu mewn eisteddfodau lleol a chylch i fynd trwodd i'r gystadleuaeth genedlaethol eleni, gafodd ei chynnal ym Mhencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr o 29 Mai tan 3 Mehefin.

Roedd disgyblion y sir  yn cystadlu mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau, gan gynnwys canu, cerdd dant ac adrodd, yn ogystal â chystadlaethau oddi ar y llwyfan mewn categorïau fel celf, crefft, dylunio a llenyddiaeth.

Dywedodd Karen Evans, Pennaeth Gwasanaethau Plant ac Addysg: “Unwaith eto eleni, roedd cyfoeth o dalent i’w weld yn yr amryw o eisteddfodau a gynhaliwyd yn y sir.  Mae disgyblion, athrawon a rhieni wedi gweithio’n ddiflino i baratoi ar gyfer yr eisteddfodau a hoffwn longyfarch pawb am eu hymdrechion.

“Mae cyrraedd eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn dyst i'r holl waith da sy’n mynd yn ei flaen a bydd y disgyblion yn llysgenhadon gwych i Sir Ddinbych ac i ddiwylliant Cymreig. 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6ain Mehefin 2017