Boeleri wedi'u hariannu'n llawn ac inswleiddio'r llofft yn Sir Ddinbych

 

Cafwyd cynnydd sylweddol yn nifer y galwadau i Gyngor Sir Ddinbych ynglŷn â phobl yn galw mewn cartrefi ac yn cynnig boeleri amnewid, systemau gwresogi neu inswleiddio'r llofft am ddim.

Nid yw Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio mewn cysylltiad ag unrhyw sefydliad i guro drysau gan gynnig boeleri am ddim. Nid yw'r sefydliadau hyn yn gweithio ar ran y cyngor, nid ydy’r awdurdod yn eu cymeradwyo nac yn cysylltu ag unrhyw fudiadau sy'n galw oer.

Mae'n bosib y gallech dderbyn arian tuag at wella system a / neu insiwleiddio gwresogi wrth i Gyngor Sir Ddinbych gyhoeddi datganiad o fwriad Cymhwysedd Hyblyg yr Awdurdod Lleol. Os oes gennych dŷ sy'n cael ei graddio F neu G ar y Dystysgrif Perfformiad Ynni neu os oes gennych raddfa E ac rydych chi'n bodloni un o'r meini prawf ychwanegol, yna efallai y byddwch chi'n gymwys i gael arian os yw'r tŷ yn eiddo preifat neu'n rhent (nid cymdeithasol).

Y llwybr swyddogol yw ffonio Canolfan Gyngor Ynni Gogledd Cymru: 0800 954 0658.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas: "Nid yw Cyngor Sir Ddinbych yn cymeradwyo galw oer ond mae gennym bolisi ar waith a all gynorthwyo trigolion i gael mynediad at gyllid ECO a all wella effeithlonrwydd ynni eu tŷ. Gallant wneud hynny trwy ffonio Canolfan Gyngor Ynni Gogledd Cymru ".

Dylai unrhyw un sy'n pryderu am unrhyw un yn y gymdogaeth 'taro' ar y drws sy'n cynnig gwaith cynnal a chadw cartref, nodi nodyn cerbyd, model, lliw a rhif cofrestru ac unrhyw ddisgrifiadau o'r unigolion, a chysylltu â'r heddlu ar 101 neu Safonau Masnach trwy'r Gwasanaeth Iaith Gymraeg 08454 04 05 05.

 

Dylai unrhyw un sy'n teimlo dan fygythiad neu fygythiad gan unrhyw werthwr garreg drws, dylech gau'r drws a ffonio rhif argyfwng yr heddlu 999.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11ain Mehefin 2018