Galw pob aelod o'r lluoedd wrth gefn neu gyn-staff milwrol yn Sir Ddinbych

Diddordeb mewn ymuno mewn dathliad codi baner, i goffáu cyfraniad y rhai sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, yn ogystal â'r lluoedd wrth gefn?

Bydd baner yn cael ei chodi yn Neuadd y Sir, Rhuthun am 10 am ddydd Fercher, 27 Mehefin.

Os ydych am fod yn bresennol, cysylltwch â Sue License ar 01824 712570 neu e-bostiwch: Sue.license@sirddinbych.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13ain Mehefin 2018