Llyfrgell y dref yn ailagor yn fuan

Mae’r ailddatblygiad cyffrous yn Llyfrgell Dinbych bron â chael ei gwblhau a bydd modd i breswylwyr weld canlyniadau’r holl waith pan fydd y llyfrgell yn ailagor ei drysau i’r cyhoedd ddydd Llun 25 Mehefin.

Bydd y llyfrgell dros dro yn Eirianfa yn cau ddydd Iau 14 Mehefin am 1pm, er mwyn gwneud y paratoadau terfynol i ailagor y brif lyfrgell.

Gall defnyddwyr y llyfrgell ddefnyddio cyfleusterau eraill yn Rhuthun a Llanelwy.

Fel arall gallwch glicio yma.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Mainon, Aelod Cabinet Arweiniol Datblygu Isadeiledd Cymunedol: “Mae’n bleser gennym barhau i fuddsoddi mewn llyfrgelloedd ac rwy’n siŵr bod defnyddwyr llyfrgell yn Ninbych yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr ail-agoriad, i gael gweld y gwaith sydd wedi bod yn digwydd.

 

“Rydym yn falch o’r ffaith ein bod wedi parhau i ddarparu gwasanaeth dros dro dros yr wythnosau diwethaf, ond mae angen i ni gau’r llyfrgell dros dro dros y deg diwrnod gwaith nesaf er mwyn gallu adleoli yn ôl i’r brif lyfrgell.

 

“Fe hoffem ddiolch i bobl am eu hamynedd a’u dealltwriaeth ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl nôl i’n llyfrgell fodern, ar ei newydd wedd yn nes ymlaen y mis yma”.

 

Mae Llywodraeth Cymru (Museums, Archives and Libraries) wedi buddsoddi arian yn y gwaith.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14ain Mehefin 2018