Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol - A547 Rhuddlan

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn rhybuddio modurwyr y bydd yr A547 rhwng cylchfan y Borth yn Rhuddlan a ffin y sir yn cau dros dro, er mwyn caniatáu i waith hanfodol ddigwydd.

Bydd y gwaith yn cynnwys twrsio wyneb y ffordd, yn ogystal â thorri glaswellt, casglu sbwriel a gwagio gyliau. Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun, 12 Tachwedd am bedair noson. Er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn ddiogel, bydd rhan y ffordd ar gau rhwng 7pm a 6am bob nos. Bydd arwyddion ar y llwybr amgen.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i bobl ymlaen llaw am eu hamynedd a hoffent ymddiheuro am unrhyw amhariad a achosir o ganlyniad i'r gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8ain Tachwedd 2018