Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.30
Dyddiad derbyn 21/03/2012
Rhif y Llwybr 13 & 14
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol ar gais y perchnogion tir
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Llyn Rhys Farm
Pentref Llandegla
Cod post LL11 1AD
Cymuned Llandegla
Cyfeirnod Grid O SJ197516
Cyfeirnod Grid I SJ199516
Dwyreiniad 319755
Gogleddiad 351655
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk