Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.47
Dyddiad derbyn 28/11/2017
Rhif y Llwybr Fp8 Cwm & Fp13 Waen
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Carter Jonas are the land agents
Enw lleol ar y lleoliad Land near Rhyl Rugby club
Stryd off the B5429
Pentref Cwm
Tref Rhyl
Cod post LL18 5RT
Cymuned Cwm & Waen
Cymuned cyn 1983 Cwm & Waen
Cyfeirnod Grid O SJ046764
Cyfeirnod Grid I SJ048766
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk