Rhoi gwybod am geudwll neu broblem o ran trwsio palmentydd

Os ydych chi’n rhoi gwybod i ni am dwll yn y ffordd – rhowch wybod i ni os ydi’r twll yn y ffordd yn ddyfnach na 40mm  neu os ydi’r twll yn y palmant yn ddyfnach na 25mm (1 modfedd).

Gweler hefyd: Tyllau ar y ffyrdd - Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Dewisiwch y math o broblem
  • Ydi’r broblem wrth ymyl eich eiddo?