Rhoi gwybod am geudwll neu broblem o ran trwsio palmentydd

Os ydych chi’n rhoi gwybod i ni am dwll yn y ffordd – rhowch wybod i ni os ydi’r twll yn y ffordd yn ddyfnach na 40mm  neu os ydi’r twll yn y palmant yn ddyfnach na 25mm (1 modfedd).

Gweler hefyd: Tyllau ar y ffyrdd - Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Dewisiwch y math o broblem
  • Ydi’r broblem wrth ymyl eich eiddo?