Rhoi gwybod am olau stryd diffygiol  

Rydym ni’n ceisio trwsio pob diffyg o fewn 5 niwrnod gwaith, fodd bynnag gall trwsio diffyg uned sengl ar rwydwaith Scottish Power gymryd hyd at 25 diwrnod gwaith (20 diwrnod gwaith ar gyfer sawl uned ddiffygiol a 10 niwrnod gwaith ar gyfer diffyg blaenoriaeth uchel).

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Dewiswch
  • Rhif y golofn / lleoliad
    Nodwch rif y golofn (os ydych chi’n ei wybod) neu ddisgrifiad o’r lleoliad.