Rhoi gwybod am olau stryd diffygiol  

Rydym ni’n ceisio trwsio pob diffyg o fewn 5 niwrnod gwaith, fodd bynnag gall trwsio diffyg uned sengl ar rwydwaith Scottish Power gymryd hyd at 25 diwrnod gwaith (20 diwrnod gwaith ar gyfer sawl uned ddiffygiol a 10 niwrnod gwaith ar gyfer diffyg blaenoriaeth uchel).
  • Dewiswch
  • Rhif y golofn / lleoliad
    Nodwch rif y golofn (os ydych chi’n ei wybod) neu ddisgrifiad o’r lleoliad.