Amserlenni bws

Newid Gwasanaethau 40/56/61 yr Arfordir  

Rhan wledig o’r llwybr, yn gwasanaethu Bodfari, Tremeirchion, Rhuallt a Chwm

  • Rydym wedi newid hwn i gerbyd bws tacsi gyda lleiafswm o wyth sedd, ar ddydd Mawrth a dydd Gwener yn unig, fel gwasanaeth 140. 
  • Ni fydd teithwyr ym mhrif bentrefi Bodfari, Tremeirchion, Rhuallt a Chwm angen archebu a dylent aros yn eu safle bws.
  • Bydd teithwyr mewn ardaloedd eraill angen archebu.   Manylion ar yr amserlen ynghlwm.
  • Mae yna gysylltiad yn Nyserth i Brestatyn.
  • Y gweithredwr yw Cyngor Sir Ddinbych
  • Bydd y gwasanaeth hwn yn dechrau ar 16/7/19.

Lawrlwythwch amserlen Gwasanaeth 140

Dyserth, Prestatyn a’r Rhyl a gwasanaeth ysgol M40

  • Bydd hwn yn gweithredu fel yr amserlen bresennol yn gyffredinol dros rannau Dyserth, Prestatyn a’r Rhyl yn unig, ond mae yna fân amrywiadau. Gweler amserlen gwasanaeth 40 ynghlwm.
  • Mae’r gwasanaeth ar ddyddiau ysgol M40 hwn rhwng Rhuallt, Dinbych a Santes Ffraid yn parhau heb ei newid ar yr amseroedd presennol
  • Y gweithredwr newydd ar gyfer yr adran hon yw Townlynx (ffôn 01352 715757).
  • Bydd y gwasanaeth hwn yn dechrau ar 15/7/19.

Lawrlwythwch amserlen Gwasanaeth 40 ac M40

Lloyd's Coaches

Lawrlwythwch amserlen Rhuthin - Corwen (Lloyd's Coaches 55) & Corwen - Wrecsam (Lloyd's Coaches X5)

Gwasanaethau Fflecsi

Mae Gwasanaethau Fflecsi yn disodli gwasanaethau 72,73,77,91 a 98

BwsAbout

Mae BwsAbout yn eich galluogi chi i deithio am ddiwrnod o gwmpas  Sir Ddinbych. 

Mwy o wybodaeth am BwsAbout

Fyngherdynteithio

Tocynnau cludiant cyhoeddus rhatach i bobl ifanc 16 – 21 oed yng Nghrymu.

Rhagor o wybodaeth am Fyngherdynteithio

Tocyn bws-trên Crwydro Gogledd Cymru

Mae tocyn Crwydro Gogledd Cymru yn docyn gwych sydd yn eich galluogi chi i deithio ar fws neu drên o gwmpas gogledd Cymru. Gallwch brynu tocyn ar gyfer 2, 3 neu bob ardal.

Darganfyddwch fwy am docyn bws-trên Crwydro Gogledd Cymru