Gwneud cais am bas bws

Os ydych chi’n 60 oed a hŷn, neu os oes gennych chi anabledd, fe allwch chi dderbyn pas bws am ddim. Mae hynny’n golygu bod modd i chi deithio am ddim yn defnyddio gwasanaethau bysiau lleol Cymru.

Pwy sy’n gallu gwneud cais am bas bws?

Fe allwch chi ymgeisio:

  • os ydych chi’n 60 oed a hŷn 
  • os oes gennych chi anabledd corfforol neu anabledd dysgu 
  • os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gwneud cais am gerdyn bws newydd (Ar-lein)


I wneud cais am bas bws, cwblhewch y ffurflen gais hon a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

Fel arall, fe allwch chi ddod â’ch ffurflen i unrhyw Siop un Alwad i’w chwblhau.

Bydd yn rhaid i chi hefyd gynnwys: 

  • llun maint pasport diweddar ohonoch chi gyda’ch enw ar y cefn 
  • tystiolaeth o’ch cyfeiriad– fel bil gwasanaeth neu dreth y cyngor 
  • tystiolaeth o’ch dyddiad geni – fel eich tystysgrif geni, pasport neu drwydded yrru

Mi gewch ddarparu llungopïau.

Faint mae’n costio?

Mae’ch pas cyntaf am ddim.

Os ydi’ch pas yn mynd ar goll, yn cael ei ddwyn neu’n cael ei ddifrodi, gallwch chi gael un newydd trwy lenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen. Mae tâl o £5.00 am hyn.  Amgaewch eich taliad gyda'ch ffurflen.

Os ydi’ch pas wedi ei ddifrodi mae’n bosib na fydd yn cael ei dderbyn gan yrrwr y bws.