Teithio Consesiynol

Newidiadau i gardiau teithio consesiynol

O fis Mehefin 2019, mae cardiau teithio consesiynol yn newid i gardiau newydd gan Drafnidiaeth Cymru.

Bydd yr hen gardiau yn ddilys ar gyfer teithio ac yn cynnig yr un buddion nes 31 Rhagfyr 2019.

Byddwch yn derbyn eich cerdyn newydd os ydych yn gwneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol o fis Mehefin 2019.

Os ydych yn archebu cerdyn newydd, byddwch yn derbyn yr un math o gerdyn a’r un sydd gennych yn barod.

Byddwch angen newid eich hen gerdyn i gerdyn newydd erbyn 31 Rhagfyr 2019. I newid eich cerdyn, bydd angen i chi wneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol newydd.

Os ydych chi’n 60 oed a hŷn, neu os oes gennych chi anabledd, gallwch hawlio cerdyn teithio consesiynol am ddim. Golyga hyn y gallwch deithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol a rhai gwasanaethau trên ar draws Cymru.

Pwy all wneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol?

Fe allwch chi ymgeisio:

  • os ydych chi’n 60 oed a hŷn 
  • os oes gennych chi anabledd corfforol neu anabledd dysgu 
  • os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gwneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol Newydd ar-lein

Fel arall, gallwch wneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol trwy lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y top neu i unrhyw Siop Un Stop.

Bydd yn rhaid i chi hefyd gynnwys: 

  • llun maint pasport diweddar ohonoch chi gyda’ch enw ar y cefn 
  • dau tystiolaeth o’ch cyfeiriad– fel bil gwasanaeth a dreth y cyngor 
  • tystiolaeth o’ch dyddiad geni – fel eich tystysgrif geni, pasport neu drwydded yrru

Mi gewch ddarparu llungopïau.

Faint mae’n costio?

Mae eich Cerdyn Teithio Consesiynol Trafnidiaeth Cymru cyntaf am ddim, gan gynnwys y rheiny sy’n newid o’r hen fath o gardiau.

Os fydd eich Cerdyn Teithio Consesiynol yn cael ei ddwyn neu’n cael ei ddifrodi, gallwch chi gael un newydd trwy lenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen. Mae tâl o £10.00 am hyn.  Amgaewch eich taliad gyda'ch ffurflen.

Os ydi’ch pas wedi ei ddifrodi mae’n bosib na fydd yn cael ei dderbyn gan yrrwr y bws.