Goleuadau stryd masnachol

Yn ogystal â chynnal a chadw goleuadau stryd Sir Ddinbych, rydym ni hefyd yn darparu goleuadau addurniadol, tymhorol a masnachol. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 •  goleuadau ar gyfer llochesi bws 
 • goleuadau ar gyfer meysydd parcio ceir a meysydd manwerthu 
 • goleuadau addurniadol 
 • Teledu Cylch Caeëdig 
 • gosod a thynnu colofnau, arwyddion, bolardiau a dodrefn stryd eraill. 
 • gwaith cebl dan ddaear gan gynnwys gosod terfyniadau cebl 
 • profion trydanol

Gallwn ddarparu gwasanaeth llawn, sy’n cynnwys: 

 • dylunio
 • manylebau
 • gosod 
 • profion trydanol 
 • comisiynu gosodiadau golau stryd

Mae ein cleientiaid yn cynnwys y rhan fwyaf o brif gontractwyr peirianneg sifil gogledd Cymru.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.