Mannau parcio preswylwyr anabl

Mae mannau parcio preswylwyr anabl ar gyfer deiliaid bathodynnau glas heb ddreif, ac sy’n cael anhawster parcio tu allan i’w cartref.

Yn anffodus, nid yw hyn ar gael ar hyn o bryd yn Sir Ddinbych