Maes parcio Lôn Crown , Dinbych

Lôn Crown
Dinbych
LL16 3SY
 

Maes parcio arhosiad hir

16 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm.

 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

30 munud 30c 
1 awr £1
3 awr  £1.50
Trwy'r dydd £3.50 

 

 


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir