Maes parcio Lôn y Post, Dinbych

Lôn y Post
Dinbych
LL16 3UL

 

Maes parcio arhosiad hir

29 lle parcio, 1 lle parcio ar gyfer yr anabl 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu.

 

30 munud 30c 
1 awr  £1
3 awr  £1.50
Trwy'r dydd  £3.50 


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir