Maes parcio Stryd y Dyffryn, Dinbych

Stryd y Dyffryn
Dinbych
LL16 3AG

 

Maes parcio arhosiad byr

33 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

30 munud  30c 
2 awr £1 
3 awr  £2 
Trwy'r dydd  £7 

View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map