Maes parcio Ward y Ffatri, Dinbych

Ward y Ffatri
Dinbych
LL16 3TS

 

Maes parcio arhosiad hir

89 lle parcio, 8 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. Gall deiliaid bathodynnau glas barcio yma ond fe fydd tâl yn dal i gael ei godi arnynt oni bai eu bod yn arddangos trwydded barcio ddilys.

30 munud 30c 
1 awr £1 
3 awr £1.50
Trwy'r dydd  £3.50

Gallwch dalu i barcio yn y maes parcio hwn dros y ffôn. Ffoniwch 01824 730390 a rhowch y côd 4582.

Mwy o wybodaeth am dalu i barcio dros y ffôn


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map