Mae parcio yn y maes parcio hwn am ddim ar ôl 3pm tan 31 Rhagfyr

Maes parcio Lawnt Fowlio, Llanelwy

Lawnt Fowlio
Stryd Fawr Isaf
Llanelwy
LL17 0SG
 

Maes parcio arhosiad hir

26 lle parcio, 1 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

 30 munud   30c
 1 awr  £1
 3 awr  £1.50
 Trwy'r dydd  £3.50


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir