Maes parcio Stryd y Dwyrain, Llangollen

 

Stryd y Dwyrain
Llangollen
LL20 8PW

 

Maes parcio arhosiad hir

59 lle parcio, 4 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am - 5pm.  

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

30 munud  30c 
1 awr £1
3 awr  £1.50
Trwy'r dydd  £3.50 


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir