Maes parcio Stryd y Neuadd, Llangollen

Stryd y Neuadd
Llangollen
LL20 8ET

 

Maes parcio arhosiad hir

20 lle parcio

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu..

 

30 munud  30c 
1 awr  £1
3 awr  £1.50
Trwy'r dydd  £3.50


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir