Maes parcio Crispin Yard (Cae Ddol), Rhuthun

Crispin Yard
Heol Clwyd
Rhuthun
LL15 1HN 
 

Maes parcio arhosiad hir

87 lle parcio, 6 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 2 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu.

 

30 munud  30c
1 awr  £1
3 awr  £1.50
Trwy'r dydd  £3.50


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir