Maes parcio Ffordd y Parc, Rhuthun

Ffordd y Parc
Rhuthun
LL15 1NB

 

Maes parcio arhosiad hir

51 lle parcio, 4 lle parcio ar gyfer yr anabl 

Oriau agor

Maer maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 30 munud  30c
 1 awr  £1
 3 awr  £1.50
 Trwy'r dydd  £3.50


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir