Maes parcio Lôn Dogfael, Rhuthun

Lôn Dogfael
Rhuthun
LL15 1AN
 

Maes parcio arhosiad hir

66 lle parcio, 4 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu.

 

 30 munud  30c
 1 awr  £1
 4 awr  £1.50
 Trwy'r dydd  £3.50


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir