Maes parcio Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun

Sgwâr Sant Pedr
Rhuthun
LL15 1AA
 

Maes parcio arhosiad byr

11 lle parcio

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

45 munud  50c
Dim dychwelyd cyn pen 4 awr.

View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map