Maes parcio Stryd y Farchnad, Rhuthun

Stryd y Farchnad
Rhuthun
LL15 9ZY

 

Maes parcio arhosiad byr

64 lle parcio, 4 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu..

 30 munud  30c 
 1 awr  £1

 3 awr

 £2
 Trwy'r dydd  £7

Gallwch dalu i barcio yn y maes parcio hwn dros y ffôn. Ffoniwch 01824 730390 a rhowch y côd 4581.

Mwy o wybodaeth am dalu i barcio dros y ffôn


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map