Maes parcio Stryd y Rhos, Rhuthun

Stryd y Rhos
Rhuthun
LL15 1DN 

 

Maes parcio arhosiad hir

18 lle parcio, 1 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

These charges will apply from 8am – 5pm. Blue badge holders can park here but will still be charged.

 30 munud  30c 
 3 awr  £1.50
 Trwy'r dydd  £3.50


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir