Maes parcio Stryd y Rhos, Rhuthun

Stryd y Rhos
Rhuthun
LL15 1DN

 

Maes parcio arhosiad hir

18 lle parcio, 1 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm.

 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

  

 30 munud  30p 
 1 awr  £1
 3 awr  £1.50
 Trwy'r dydd  £3.50


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch defnyddio'r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir