Maes parcio Morfa Hall, Y Rhyl

Morfa Hall
Stryd yr Eglwys
Y Rhyl
LL18 3AH

 

Maes parcio arhosiad byr

66 lle parcio, 14 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

30 munud  30c 
1 awr  £1
3 awr  £2
Trwy'r dydd  £7

View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map