Maes parcio Pentre'r Plant, Y Rhyl

Pentre'r Plant
Y Rhyl
LL18 1HD

 

Maes parcio tanddaear

500 lle parcio, 5 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae’r maes parcio hwn ar agor o 7am – 8pm nos o 1 Mawrth – 30 Medi, ac 7am-6pm o 1 Hydref – 28 Chwefror. Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys yn ystod yr oriau agor. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu.

 

Mawrth - Hydref              Tachwedd -  Chwefror
1 awr  £1   1 awr  50c
4 awr  £3   4 awr  £1
Trwy'r dydd  £4.50   Trwy'r dydd £2
Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded parcio tanddaearol