Trwyddedau meysydd parcio tanddaearol

Os ydych chi’n parcio yn y Rhyl yn rheolaidd, gallai trwydded barcio i’r maes parcio tanddaearol arbed arian i chi.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Mae trwydded barcio maes parcio tanddaearol yn caniatáu i chi barcio mewn cilfach rhif penodol yn y maes parcio tanddaearol ym Mhentre’r Plant yn y Rhyl. Mae’r drwydded barcio yn berthnasol i un gilfach barcio yn unig.

Os ydych chi’n dangos eich trwydded barcio’n glir yn ffenestr flaen eich cerbyd, ac yn parcio yn y gilfach briodol, ni fydd angen i chi brynu tocynnau talu ac arddangos i barcio yn y maes parcio hwn.

Mae’r maes parcio ar agor o 8 o’r gloch y bore tan hanner nos o fis Mawrth i fis Hydref, ac o 8 o’r gloch y bore tan 6 o’r gloch y nos o fis Tachwedd i fis Chwefror.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Er mwyn gwneud cais am drwydded barcio maes parcio tanddaearol llenwch ffurflen gais a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Faint mae'n gostio?

Mae trwydded barcio maes parcio tanddaearol yn costio £155.41 y drwydded y flwyddyn. Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais.

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwydded wedi ei dwyn neu ei cholli.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded yn ôl atom ni ac fe wnawn ni roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn.