Trwyddedau parcio glan môr

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio ger y traeth yn rheolaidd, gallai prynu trwydded barcio arbed arian i chi.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Fe gewch chi ddefnyddio’r drwydded barcio glan môr yn y meysydd parcio hyn:

Os ydych chi’n dangos eich trwydded barcio’n glir yn eich cerbyd, ni fydd angen i chi brynu tocynnau talu ac arddangos i barcio yn y meysydd parcio hyn.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Er mwyn cael trwydded barcio glan môr, llenwch ffurflen gais os gwelwch yn dda, a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn, ac yn byw yn Sir Ddinbych, bydd y ffi am eich trwydded glan môr yn is. Fe gewch chi wneud cais am drwydded barcio am ffi is trwy lenwi’r ffurflen gais ffi is hon a’i hanfon yn ôl i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Faint mae’n gostio?

Mae trwyddedau parcio glan môr yn costio £57.38 y drwydded y flwyddyn. Mae’n costio £5 i adnewyddu trwydded wedi ei dwyn neu ei cholli.

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn, ac yn byw yn Sir Ddinbych,codir ffi is arnoch chi, sef £31.30. 

Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded yn ôl atom ni ac fe wnawn ni roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn. 

.