Trwyddedau parcio i breswylwyr

Mae cynlluniau parcio yn atal pobl nad ydynt yn breswylwyr rhag parcio mewn ardaloedd preswyl lle mae parcio’n broblem.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Mae nifer o ardaloedd parcio i breswylwyr yn unig yn Sir Ddinbych. Mae’r rhain wedi eu dynodi’n glir ag arwyddion a marciau ffyrdd. Os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd hyn, a’ch bod chi’n parcio ar y ffordd yn yr ardal yn rheolaidd, mae’n rhaid i chi wneud cais am drwydded parcio, hyd yn oed os oes gennych chi fathodyn glas.

Dyma’r ardaloedd parcio i breswylwyr yn unig:

Stryd y Dyffryn, Dinbych Stryd y Farchnad, Rhuthun Stryd Gorllewin Cinmel, Y Rhyl Y Promenâd: Pared y Dwyrain, Y Rhyl
Heigad, Dinbych Stryd Llanrhydd, Rhuthun Ffordd Cilgant, Y Rhyl
Lon Pendref, Dinbych Ffordd Brighton, Y Rhyl Oxford Grove, Y Rhyl
Stryd Mount, Llanelwy Parc Morlan, Y Rhyl Stryd y Tywysogion, Y Rhyl
Stryd Caer, Llanelwy  Rhodfa'r Brenin, Y Rhyl Stryd Vezey, Y Rhyl
Stryd yr Eglwys, Llangollen Stryd y Baddon, Y Rhyl Stryd Windsor, Y Rhyl
Stryd y Bont, Llangollen Stryd Bedford, Y Rhyl Stryd Paradwys, Y Rhyl
Stryd y Capel, Llangollen Stryd Cinmel, Y Rhyl Stryd Thorpe, Y Rhyl
Stryd Mount, Rhuthun Stryd Clwyd, Y Rhyl Y Promenâd: Pared y Gorllewin, Y Rhyl
Wernfechan, Rhuthun Stryd Elwy, Y Rhyl  Y Promenâd: Marine Drive, Y Rhyl

Sylwch, os gwelwch yn dda, dim ond os ydych chi’n byw yn un o’r strydoedd hyn y cewch chi wneud cais am drwydded barcio i breswylydd. Ni chewch wneud cais am drwydded barcio os oes gennych chi fusnes ar un o’r strydoedd hyn ond nad ydych chi’n byw yn yr eiddo.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Er mwyn gwneud cais am drwydded barcio i breswylwyr llenwch ffurflen gais a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Faint mae’n gostio?

Mae trwydded barcio i breswylydd yn costio £25.54 y drwydded y flwyddyn. Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais.

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwydded wedi ei dwyn neu ei cholli.

Os oes gennych chi fathodyn glas ni fydd angen i chi dalu am eich trwydded barcio i breswylwyr, ond bydd rhaid i chi anfon copi o’ch bathodyn gals gyda’ch ffurflen gais, os gwelwch yn dda.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded yn ôl atom ni ac fe wnawn ni roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn.