Trwyddedau parcio i ymwelwyr

Mae trwyddedau parcio i ymwelwyr ar gyfer pobl sy’n ymweld â thrigolion Sir Ddinbych.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Mae trwyddedau parcio i ymwelwyr yn caniatáu i ymwelwyr barcio mewn rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych. Mae’r drwydded barcio yn ddilys am un diwrnod cyfan, felly os ydych chi’n ymweld am fwy nag un diwrnod, bydd angen i chi gael trwydded ar gyfer pob diwrnod o’ch ymweliad. Mae’n rhaid i chi ysgrifennu’r dyddiad a rhif cofrestru eich car ar bob trwydded barcio rydych chi’n ei defnyddio.

Gellir defnyddio trwyddedau parcio i ymwelwyr yn yr ardaloedd hyn:

 Lôn Las, Corwen Ffordd Brighton, Y Rhyl  Stryd Clwyd, Y Rhyl
 Stryd y Bont, Llangollen Ffordd Cilgant, Y Rhyl Stryd Elwy, Y Rhyl
 Stryd y Capel, Llangollen Ffordd Morley, Y Rhyl  Stryd Gorllewin Cinmel, Y Rhyl
Stryd yr Eglwys, Llangollen  Oxford Grove, Y Rhyl  Stryd Paradwys, Y Rhyl
 Ffordd y Parc, Rhuthun Parc Morlan, Y Rhyl Stryd Thorpe, Y Rhyl
 Stryd y Farchnad, Rhuthun Rhodfa'r Brenin, Y Rhyl  Stryd y Tywysogion, Y Rhyl
 Stryd Llanrhydd, Rhuthun  Stryd y Baddon, Y Rhyl Stryd Vezey, Y Rhyl
 Stryd Mount, Rhuthun  Stryd Bedford, Y Rhyl Stryd Windsor, Y Rhyl
 Wernfechan, Rhuthun  Stryd Cinmel, Y Rhyl  Y Promenâd, Y Rhyl

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Dim ond trigolion Sir Ddinbych sy'n gallu gwneud cais am drwyddedu parcio i ymwelwyr.  Ni all ymwelwyr ymgeisio eu hunain.

Os ydych chi'n byw yn un o'r ardaloedd a restrir yma, gallwch chi wneud cais am lyfr o drwyddedau parcio i ymwelwyr mewn unrhyw  Siop Un Alwad.  Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch cyfeiriad (e.e. bil cyfleustodau, trwydded yrru), a bydd angen i chi dalu am y trwyddedau pan rydych yn ymgeisio.  Maen nhw'n costio £5 am lyfr sy’n cynnwys 10 trwydded.

Byddwch yn derbyn y trwyddedau drwy'r post dim mwy na 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi wneud cais..