Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/17
Dyddiad derbyn 09/08/2001
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni The Welsh Development Agency
Enw lleol ar y lleoliad Park Alafowlia
Stryd Parc Alafowlia
Tref Denbigh
Cod post LL16 3JR
Cymuned Denbigh
Cymuned cyn 1983 Denbigh
Cyfeirnod Grid O SJ062666
Cyfeirnod Grid I SJ062666
Dwyreiniad 306256
Gogleddiad 366605
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk