Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/25
Dyddiad derbyn 18/07/2005
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Welsh Development Agency
Enw lleol ar y lleoliad Land at Nant Hall Road; Prestatyn
Stryd Nant Hall Road
Tref Prestatyn
Cod post LL19 9LJ
Cymuned Presatyn
Cymuned cyn 1983 Presatyn
Cyfeirnod Grid O SJ069831
Cyfeirnod Grid I SJ071833
Dwyreiniad 306955
Gogleddiad 383155
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk