Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/11
Dyddiad derbyn 27/06/2000
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Land adjoining Caer Enlli
Pentref Rhewl
Tref Ruthin
Cod post LL15 1TN
Cymuned Llanynys
Cymuned cyn 1983 Llanynys
Cyfeirnod Grid O SJ112604
Cyfeirnod Grid I SJ112603
Dwyreiniad 311255
Gogleddiad 360455
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk