Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/16
Dyddiad derbyn 06/11/1995
Rhif y Llwybr n/a
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a path along the ridge of the Berwyn Mountian.
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Secretary Denbighshire Ramblers Footpath Committee
Enw lleol ar y lleoliad Berwyn ridge
Stryd Llandrillo
Tref Llandrillo
Cod post LL20 7LH
Cymuned Llandrillo
Cyfeirnod Grid O SJ051375
Cyfeirnod Grid I SJ090300
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk