Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/34
Dyddiad derbyn 12/06/2019
Statws y Llwybr Footpath
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Maen Efa, Tremeirchion
Pentref Tremeirchion
Tref Tremeirchion
Cod post LL17 0AR
Cymuned Tremeirchion
Cymuned cyn 1983 Tremeirchion
Cyfeirnod Grid O SJ075750
Cyfeirnod Grid I SJ091741
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk