Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.48
Dyddiad derbyn 18/03/2019
Rhif y Llwybr 11 & 11A Llangynhafal
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Denbighshire County Council
Enw lleol ar y lleoliad Llety Farm
Pentref Llangynhafal
Tref Llangynhafal
Cod post LL16 4LP
Cymuned Llangynhafal
Cymuned cyn 1983 Llangynhafal
Cyfeirnod Grid O SJ126647
Cyfeirnod Grid I SJ128647
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk