Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.41
Dyddiad derbyn 08/06/2015
Rhif y Llwybr 16
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol ar gais y perchnogion tir
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Fp16, off Ffordd Rhyd y Ceirw
Pentref Llanarmon yn Ial
Tref Llanarmon yn Ial
Cod post CH7 4BS
Cymuned Llanarmon yn lal
Cymuned cyn 1983 Llanarmon yn lal
Cyfeirnod Grid O SJ227563
Cyfeirnod Grid I SJ220566
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk